propozice

30. Sebnitzer MTB-CUP-Marathon 06.05.2023

druhý závod Seriálu Peklo Severu (www.pekloseveru.cz)

Pořadatel: Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V.
Rosenstraße 20
01855 Sebnitz

E-Mail: steffenraum@web.de Tel. 0170/ 48 96 182

Harmonogram:
6.5.2023 Sobota
08.00 hod: výdej startovních čísel
10.00 hod: Naděje I (děti do 6 let) 2 kola á 2 km
10.30 hod: Naděje II (děti 7 – 9 let) 3 kola á 2 km
11.00 hod: Mladší dívky/chlapci (děti 10 – 12 let) 4 kola á 2 km
12.00 hod: Start maratonu – všechny kategorie
12.10 hod: Odrážedla (děti 0 – 3 roky)
13.00 hod: Vyhlášení vítězů odrážedel, Naděje I a II, Mladší dívky a chlapci
15.30 hod: Vyhlášení vítězů všech kategorii maratonu

Kategorie: Odrážedla 0 – 3 roky (chlapci/dívky) 2020-2023
Naděje 1 4 – 6 let (chlapci/dívky) 2017-2019
Naděje II 7 – 9 let (chlapci/dívky) 2014-2016
Mladší dívky/chlapci 10 – 12 let (chlapci/dívky) 2011-2013
Starší dívky/chlapci 13 – 16 let (chlapci/dívky) 2007-2010
Juniorky 17 – 35 let 1988-2006
Ženy 36 let a starší do 1987
Junioři + Muži 17 – 29 let 1994-2006
Veteráni I 30 – 39 let 1984-1993
Veteráni II 40 – 49 let 1974-1983
Veteráni III 50 – 59 let 1964-1973
Veteráni IV 60 let a starší do 1963

Délka trati: 49,5 km (3 kola)
Junioři + Muži, Veteráni I, Veteráni II,

33 km (2 kola)
Juniorky, Ženy, Veteráni III, Veteráni IV

16,5 km (1 kolo)
Starší dívky/chlapci

Vyzvednutí startovního čísla je možné pouze osobně po podpisu souhlasu s podmínkami závodu a po předložení osobního dokladu.

Závodníci mladší 18 let potřebují podpis rodiče. Pokud není rodič přítomen na závodě je nutné předložit plnou moc podepsanou rodičem a kopii osobního dokladu rodiče, v opačném případě není podpis souhlasu s podmínkami a také start možný.

Startovné:

Kategorie Věk Startovné
Odrážedla 0 – 3 roky (chlapci/dívky) 0,- EUR
Naděje I 4 – 6 let (chlapci/dívky) 2,- EUR
Naděje II 7 – 9 let (chlapci/dívky) 2,- EUR
Mladší dívky/chlapci 10 – 12 let (chlapci/dívky) 4,- EUR
Starší dívky/chlapci 13 – 16 let (chlapci/dívky) 4,- EUR
Juniorky 17 – 35 let 20,- EUR
Ženy 36 let a starší 20,- EUR
Junioři + Muži 17 – 29 let 20,- EUR
Veteráni I 30 – 39 let 20,- EUR
Veteráni II 40 – 49 let 20,- EUR
Veteráni III 50 – 59 let 20,- EUR
Veteráni IV 60 let a starší 20,- EUR

Trať:
Trať je 16,5 km dlouhé maratonské kolo (+0,5 km zaváděcí část), která vede po lese, lesní cestě a také po singeltrecku. Na jedno kolo připadá 450 nastoupaných metrů.
Trať je rozmanitá a skládá se z technicky lehčích částí naší tradiční XC trati, která je doplněna o úseky typické pro maratony. Pro závodníka s běžnou fyzickou kondicí a technikou a také za suchých podmínek je celá sjízdná. Trať je rychlá, ale náročná na kondici.
Trať je značená páskou a žlutými směrovými šipkami s označením SMC (Sebnitzer MTB Cup).
Na křižovatkách jsou podle potřeby pořadatelé, jejichž pokynů je třeba dbát.
V polovině trati je občerstvovací stanice s vodou, ovocem, müsli tyčinkami, a sušenkami.
Vjezd do dalšího kola je cca 300 m od Startu/Cíle a je dobře dosažitelný.

Cíl akce: Podpora regionálního a příhraničního MTB Sportu, podpora sportu dětí a mládeže.

Podmínky účasti:

  • Start je možný pouze na horském kole, elektrokola nejsou povolena. Každý je zodpovědný za technický stav svého kola, především za funkčnost brzd a dalších bezpečnostních prvků.
  • Cyklistická helma je povinná.
  • Je přísně zakázáno odpad, obaly či použité duše od kol nebo jakékoliv jiné předměty odhazovat nebo nechat ležet na trati.
  • Pořadatel zajistí v prostoru Start/Cíl odpovídající možnost pro odklizení především gelových tub a vzduchových bombiček.
  • Pokud vede trasa po zpevněné cestě, je nutno se pohybovat po ní a nezkracovat si trať po krajnici. Pokud trať opustí zpevněné cesty je dále výrazně označená páskou apod.
  • Pokud závodník vzdá/nedokončí závod neprojíždí cílem, ale nahlásí se v kanceláři závodu nebo u pořadatele.
  • V případě porušení pravidel může pořadatel závodníka vyloučit ze závodu nebo z výsledkové listiny.

Závodníci s výše uvedeným souhlasí.
V případě nekonáni se nebo přerušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodů, které pořadatel nemůže ovlivnit, nemají závodníci nárok na vrácení startovného ani úhradu dalších nákladů.

Ceny:
První tři v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.

Prohlášení o odpovědnosti:
Podmínkou startu je, že startující souhlasí s tím, že odpovědnost za škody, které způsobí sobě nebo na svém majetku, které mohou vzniknout během závodu, nese sám. Vzdává se všech požadavků vůči osobám, institucím nebo firmám, které závod organizují.
Pořadatelé, organizátoři, pomocníci a sponzoři, stejně tak jako jejich zástupci, nenesou žádnou vinu a nezodpovídají za škody vzniklé závodníkovi na životě, zdraví a majetku. Tyto škody jsou vyloučeny v případě, že se jedná o úmyslné jednání nebo způsobené hrubým nezodpovědným jednáním.
Každý startující stvrzuje svým podpisem na přihlašovacím formuláři nebo zaškrtnutím na online formuláři, že četl, porozuměl podmínkám a pravidlům a akceptuje je. Je adekvátně pojištěn proti úrazu a akce se účastní na vlastní riziko.